Notape

Cart

0 pcs

Contact

Adresa prevádzky

správca eshopu www.notape.net

OnGRID s.r.o.
Gaštanová 15A
811 04, Bratislava
Slovakia

Address

OnGRID s.r.o.
Martinengova 1
811 02, Bratislava
Slovakia

Trading info

ico: 46361847
dic: 2023341936
dic dph: SK2023341936
register: Spolocnost je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Ioddiel: Sro, Vložka cislo: 75848/B

Contact info

e-mail:
tel: 00421 2 20850450
vyzdvihnutie tovaru: Pondelok-Piatok po vopred dohodnutom termine na tel. cisle 02 20850450

Mapa

Credits

created by Fundaluka

Tatra Banka a.s.

Hodžovo námestie 3
850 05, Bratislava
  • číslo účtu EUR: 2941008898/1100
    IBAN účtu EUR: SK5311000000002941008898
    SWIFT code: TATRSKBX

VUB Banka a.s.

Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
  • číslo účtu EUR: 2935103151/0200
    IBAN účtu EUR: SK2202000000002935103151
    SWIFT code: SUBASKBX

Contact Form


Captcha